Lyssna!

Världens tystaste revolution pågår just nu! Ta ton och var med och gör Stockholm till en stad där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

Skriv på

Skriv på och var med i kampen för ett hörselsmart Stockholm! Namninsamlingen kommer överlämnas till politiker och beslutsfattare för att påvisa vårt behov av ett mer tillgängligt och inkluderande Stockholm stad.

  Ett hörselsmart Stockholm

  Vad det innebär:

  I Stockholms stad med omnejd lever cirka 200 000 människor med en hörselskada. Det är människor i alla åldrar, från alla samhällsklasser och från alla olika delar av Stockholm. Vi vill skapa ett Stockholm där du har full möjlighet att delta i samhället på jämlika villkor i livets alla skeden – oavsett hur bra eller dåligt du hör. Visionen är ett samhälle fritt från stigma och skam kring hörselskador och vägen dit går genom kunskap, tillgänglighet och beslut från maktens innersta rum.

  Vad vi vill göra:

  1. Öka medvetenheten kring hörselskador och utanförskapet som uppstår
  2. Skapa ett mer inkluderande samhälle – både fysiskt och digitalt
  3. Se till att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning följs
  Läs mer om våra åtgärder här

  Om oss

  Ett initiativ av HRF Stockholm

  Världens tystaste revolution är ett initiativ av HRF Stockholm – Hörselskadades Riksförbunds lokala förening i huvudstaden.

  Vi i HRF Stockholm vill att alla hörselskadade ska kunna känna sig starka, synliga och delaktiga på jämlika villkor. Fria att leva sina liv utan onödiga hinder och där hörselsmarta strategier och lösningar gör det enkelt att leva med en hörselskada, oavsett när du får den eller vem du är.

  Vi verkar för ett samhälle där det inte längre krävs mod för att vara öppen med sin hörselskada och sina förutsättningar, utan där det är naturligt och något vi gör obehindrat. Ett samhälle där våra mänskliga rättigheter respekteras, och där vi kan förverkliga oss själva utan att hindras av okunskap, otillgänglighet eller brist på vård, stöd och hjälpmedel.

  Läs mer om vår verksamhet här.

  Skrivtolkning

  Vad är det?

  Föreställ dig att du är närmare 30 år och får en hörselskada. Du har levt ett helt liv utan ens en tanke på teckenspråk och står nu helt utanför samhällets informationsflöde. Därför är skrivtolkning en hörnsten i ett hörselsmart Stockholm. Det innebär att en skrivtolk i realtid skriver ned vad som sägs och att du samtidigt kan läsa texten på en skärm, till exempel i din mobil.
  Skrivtolkning är kostnadsfritt för dig som har en hörselskada eller är döv och skriven inom Stockholms län. Tolkcentralen förmedlar skrivtolkning för det som kallas vardagstolkning; exempelvis besök i vården, föreläsningar, möten och händelser som rör din familj som begravningar, bröllop, dop eller födelsedagskalas. Om skrivtolkning anses nödvändigt i samband med myndigheters eller Stockholms stads instansers verksamheter är de ansvariga för tolkbokning. I Sverige är vår partner Skrivtolkning.se ett av de ledande tolkbolagen i Sverige samt ett av de mest kvalitetsdrivande bolagen på den europeiska tolkmarknaden.

  Läs mer om hur du som bolag eller organisation kan få skrivtolkning och varför det är en del av vår revolution här.

  Är du privatperson i Stockholms län kontaktar du Tolkcentralen för att boka skrivtolkning. Läs mer om hur du som privatperson kan få skrivtolkning här.

  The good guys

  Enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i Sverige måste alla offentliga webbplatser ha textning på sina videos. Men av 108 kommuner som webbsänder sina fullmäktigesammanträden uppger bara 17 att de tänker följa lagen och skrivtolka allt videomaterial på sina webbplatser. Här är de 17 kommunerna som gör som man ska!

  Partners

  Det här är våra partners som anslutit sig i kampen för ett hörselsmart Stockholm. Vill du bli en av oss? Hör av dig! Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.